Beste relatie van Bootbouwerij Vrijheid,

75 jaar geleden startte Willem Lamme Bootbouwerij Vrijheid.

De afgelopen jaren hebben we ons best gedaan om de toekomst van de Bootbouwerij veilig te stellen. Uiteindelijk zijn we hierin geslaagd.
Bootbouwerij Vrijheid houdt op 1 april 2020 op te bestaan... (opmerking hierbij is wel: dit geldt niet voor de winkel van Vrijheid Watersport).
Op dezelfde datum treden onze medewerkers Hans en Elte in dienst bij de Koninklijke Watersport-Vereeniging 'Loosdrecht' om naast havenmeesteractiviteiten zich met name bezig te gaan houden met het onderhoud en de renovatie van de houten schepen van de KWVL en haar leden. Gedurende de komende tijd zal Gert bij deze activiteiten betrokken blijven om deze zo goed mogelijk over te dragen. Alle kennis en expertise in 75 jaar opgebouwd blijft hierdoor voor de korte en de lange termijn behouden en wordt in de toekomst zo mogelijk zelfs verder uitgebouwd.

Het is om deze reden dat wij zeer blij zijn met de overgang van onze medewerkers naar de KWVL.

Rest ons u heel hartelijk te danken voor het door u, in al die jaren, gestelde vertrouwen in ons!

We hopen u de komende maanden, tot 1 april 2020, maar ook hierna, nog vaak persoonlijk te ontmoeten!

Met vriendelijke groeten:

Gert en Trees Lamme.


Ons adres is :Bootbouwerij Vrijheid BV
Oud Loosdrechtsedijk 190
1231 NG Loosdrecht
tel: 035-5821086
fax: 035-5822747